Jump to content
Mr.T

Cykelsemester till (och runt) Gotland, 2015.

Recommended Posts

1 timme sedan, Tedh sade:

Trevligt att se lite bilder från öjn jag har ju eventuellt varit där tidigare😉 

Ja, jag gillade verkligen Gotland och åker gärna tillbaka.  Men om det blir aktuellt, så blir det inte med cykel😁. Roligt med uppskattande kommentarer, det kommer fler bilder så småningom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nåväl, som jag tidigare nämnde, är det inte bara medeltidsveckan som gör Gotland och Visby intressant, det finns en hel del att beskåda. Jag saxar från Wikipedia; 

Visby domkyrka, Sankta Maria kyrka (eller mer fullständigt Visby Sankta Maria domkyrka) är en kyrka i Visby, vilken är församlingskyrka för Visby domkyrkoförsamling och domkyrka för Visby stift.

Kyrkan, under medeltiden kallad "Vår kära frus kyrka", byggdes ursprungligen som gästkyrka för tyska handelsmän. Den 27 juli 1225 invigdes den som församlingskyrka av biskop Bengt från Linköping och anledningen till invigningen var sannolikt att den nya tyska församlingskyrkan S:t Nicolai förstörts av brand.

 Där inne ligger det en del prominenta Visbybor begravda alldeles i närheten av altaret. Ju närmare altaret, desto mer prominent person. Dessutom har kyrkan används för navigation inom sjöfarten, när det begav sig, där tornen har utgjort en betydande del i sammanhanget. Mitt minne sviker mig på vilket sätt tornen hade betydelse inom navigationen, men det kan ha varit så, att när tornen var i linje med varandra (på avstånd) , då var man på rätt kurs, men det är ren spekulation från min sida. 

20150803_172431.thumb.jpg.fdff2dc0d24c66e923df7e37c6bb0e03.jpg

20150815_133502.thumb.jpg.067a6463a4da1a2355b7c87678cda640.jpg

Återigen, om jag minns rätt, men detta skall vara ett av de äldsta kvarvarande huset i Visby,  jag tror det var från 1200-talet;

20150803_203613.thumb.jpg.cf0bdbd5093ecbbdb439d78e5e09cc8e.jpg

Saxat från Wikipedia, Gamla apoteket;

Det finns två byggnader i Visby som brukar kallas det Gamla apoteket. Det förmodligen mest kända av de två är det äldsta av dem, ett medeltida trappgavelhus i sten beläget i korsningen mellan Strandgatan och Lybska gränd i Visby. Huset är uppfört på 1200-talet och är känt dels för att vara det äldsta huset i Sverige som används som hyreshus (ägare Gotlandshem) och dels för sin särpräglade trappgavel. När huset uppfördes var det troligen för att användas som packhus och som bostad. Under 1800-talet låg det ett apotek i byggnaden.

I love Wikipedia ☺️ !

Det andra huset undertill hittar jag ingen information om, men det torde också tillhöra ett av det äldsta husen i Visby.

20150803_202557.thumb.jpg.eabae1b74420a9dbcdf73dadff75cae3.jpg

Alldeles i närheten finns en annan gammal byggnad med anor från 1100-talet, numer ombyggd till turistinfo. Jag fuskar lite och klistrar in lite info från Wikipedia om Donnerska huset;

20150815_122937.thumb.jpg.0052c3bcd77988132c51a46a55736f1b.jpg

Donnerska huset är en stenbyggnad från 1100-talet i Visby. Byggnadens äldsta delar är från 1100-talet men har byggts om och ut under åren. Dess läge vid nuvarande Donners plats och närheten till hamnen, speciellt under medeltiden, gjorde den till en viktig byggnad för staden. Den anses ha stort kulturhistoriskt värde. 

Numer tjänstgör den som turistinfo.

I överkant finns Burmeisterska huset som uppmärksammas i dag framför allt för sina interiöra målningar.Jag tar mig friheten att saxa lite om dess historia från Wikipedia;

Burmeisterska huset i Visby på Gotland byggdes 1652–1654 av köpmannen Hans Burmeister från Lübeck. Flygeln uppfördes förmodligen på 1670-talet. Huset uppmärksammas i dag framför allt för sina interiöra målningar i den så kallade stugan på bottenvåningen och framför allt i salen på övervåningen, där hela väggarna är målade med pastorala landskapsmotiv. Taket i salen är också bemålat.

20150815_123627.thumb.jpg.757b2e5939fd73861e86beb6f78652fa.jpg

Det finns även gamla klosterruiner i Gamla Visby stadskärna;

20150814_143627.thumb.jpg.c1aa636a856040cedbde72e2f1eb06b3.jpg

skylt.thumb.jpg.67caff9ceb2447816f1fddf3c59eea76.jpg

Men nu skall vi ta oss utanför ringmuren. Här har vi strandpromenaden;

20150815_125339.thumb.jpg.f531014696a8b722937d634dcdc4f305.jpgObservera färjan till fastlandet.

Almedalen, inte riktigt så som vi är vana att se den;

20150815_124903.thumb.jpg.9cf4150a2d5beb9784e3fdead6e15b6a.jpg

Visby (och Gotland) har ju också en betydligt mörkare historia än den som möter turisterna idag. Bestraffningar var lite annorlunda än vad som är i nutida fall.

Tex. på denna plats har man symboliskt satt upp en spöpåle (skampålen på Klinttorget) för att markera var det ursprungligen har stått en sådan här. Där ville man nog inte hamna, nä;

20150815_134252.thumb.jpg.435473fab1fcbe039d1d02447fa82c7e.jpg

20150815_134412.thumb.jpg.e9a51b70f1433c2f58c25de8e02b3be5.jpg

Sedan har vi Galgberget. Galgberget (och dess galge), är en av tre kvarvarande autentiska medeltida avrättningsanordningar som finns kvar i Europa, och på denna plats utspelade det sig groteska scener.

Det berättades bl.a att dom som blev hängda där fick hänga kvar tills dom själva ramlade ner, som avskräckande exempel🤢. Nu var inte det alltid fallet, då anhöriga till den avrättade kunde komma om natten och skära ner vedebörande och begrava dom.

Ibland blev man dömd till böter istället, men vad hände (!) om man inte kunde betala ? Tja, vad är en hand värd 😨 ? Sannolikt väldigt mycket för den som är innehavare av handen och då inte minst i dåtida bondesamhället.

Notera också att galgen är byggd alldeles i kanten med fri sikt ut över havet. Det är inte slumpen som gjort att den placerats just här utan det finns ett uttalat syfte med placeringen;

Härifrån kunde man från havet tydligt se dom som blev hängda, för att varna sjöfarare för vad som kan ske om man inte passar sig.

I stadsvandringen jag gick ingick det bl. a en beskrivning om vad som utspelade sig på denna platsen, men jag har inte tid att i detalj redogöra för de skådespel som utspelade sig här, men jag tar lite hjälp av internet igen. Behöver jag säga att jag älskar internet 😁 ?

Galgberget;

På denna plats står den gamla galgen kvar. På de tre stenpelarna var träbalkar lagda och i dessa hängdes de dömda brottslingarna. Denna plats har i äldre tider varit förknippad med olycka och sorg. Om man räknar finner man 17 stenar i varje pelare. Det sägs att uttrycket ”fy sjutton” kommer från denna plats.

20150804_134451.thumb.jpg.2711469a1d47f3a9b76bba5ea8bbd40a.jpg

Låt mig bara kort nämna att i samband med utgrävningar under det översta jordlagret som finns inuti stenringen (ursprungligen var det ett trägolv lagt ovanpå där), bara ~5 cm ner, har man hittat ett människokranium. Huuva !!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack snälla ni ! Roligt för mig också, som jag nämnt, får jag i viss mån återuppleva mitt besök på Gotland.

Men, jag ställde tidigare en fråga om varför man byggt valv på insida ringmuren. Är det ingen som vågar sig på en gissning ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Jens Nilsson said:

Väldokumenterat med mycket info, snyggt jobbat, mycket fina bilder!:thumbsup:

Håller med Jens. Muren byggde man nog för att skydda sig mot något. Frågan är vad? Valven kanske gjorde muren starkare? Eller så ör de rester av en tidigare klenare mur. Gissar vilt och vill inte googla detta :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 timmar sedan, Farsta (Hasse) sade:

Håller med Jens. Muren byggde man nog för att skydda sig mot något. Frågan är vad? Valven kanske gjorde muren starkare? Eller så ör de rester av en tidigare klenare mur. Gissar vilt och vill inte googla detta :) 

Hehe, roligt att någon gav sig på att försöka finna en förklaring till varför valven finns på insidan. 

Jag skall vara vara snäll och berätta snart, men inte förrän jag är hemma, däremot kan jag avslöja  att det är riktigt att muren byggdes till försvar/skydd, men inte mot dom man kanske skulle kunna tänka sig i första rummet.

Gåtan får sin lösning imorgon, under tiden är det fritt fram att gissa vilt😊.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 timmar sedan, Jens Nilsson sade:

Skulle kunna tänka mig att det var ett skydd mot ilskna bönder, och eller andra fattiga stackare...:huh:

Bingo Jens, vi har en vinnare ! Och varför skulle man vilja skydda sig mot bönder  !?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Då så, gott folk, har jag hållit er på sträckbänken tillräckligt länge för att komma med den rafflande upplösningen på frågan; Varför byggdes valven i ringmuren och varför byggdes ringmuren ö h t ? Som Jens var inne på byggdes ringmuren som skydd mot bönderna, men varför skulle bönderna utgöra ett hot mot Visby ? Svaret är (och jag vill nu flika in att minnet kan vara förrädiskt) men som jag minns det, så tillhörde Visby inte Sverige på denna tiden, utan Visby var en Hansa-stad. Alla som gått i skolan på 70-80 talet har säkert hört talas om Hansan, ( återigen får jag lite hjälp från Wikipedia) utan Visby tillhörde Tyskland på medeltiden !

Vem hade kunnat tro det !? Den uppmärksamme kanske noterade att det förekom en del tyskklingande namn i det inlägget med beskrivningen av de olika byggnaderna tidigare och dessa namn är kopplade till denna tiden.

Så skälet till varför man byggde ringmuren var för att hindra de omkringliggande bönderna tillträde till Visby för försäljning av de egenproducerade jordbruksprodukterna, d v s spannmål och andra för tiden vanligt förekommande handelsvaror, ett handelshinder om man vill använda sig av ett modernare uttryck.

Men då kvarstår frågan; Valven då ? Alla har ju sett konstruktioner av valvbågar i olika sammanhang, inte minst inom brobyggarkonsten. Att det är en stark byggnadsteknik, det vittnar alla dessa broar som fortfarande står idag, efter åtskilliga hundratals år, men varför valv i ringmuren, det är ju ingen brokonstruktion ?

Svaret är lika enkelt som genialt; Det handlade om en tidsbesparande åtgärd. Istället för att bygga ringmurens nedre del solid, som man gjort med överbyggnaden s a s, så byggde man med valv i nederdelen, för att spara tid, då det var bråttom att föra upp muren till skydd från de omkringliggande bönderna vilka var allt annat än nöjda med att inte få ta del av marknaden i Visby.

Med  det sagt är orsakerna till ringmurens uppförande klarlagt och varför det finns valvbågar i den nedre  delen av konstruktionen. Sedan har muren andra intressanta historier, men jag har tyvärr ingen bild på den del i muren som användes som fängelse, så Jag lämnar det därhän. Om tillfälle ges någon gång i framtiden att besöka Visby, då rekommenderar jag en stadsvandring varmt, för att få lite historia bakom Visby dess historia och då inte minst ringmuren, mycket spännande !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nåväl, resan fortsätter norröver och nu är det norra delarna av Gotland som hägrar, närmare bestämt Fårö. Fårö var ganska speciellt, med en naturtyp som skiljer sig avsevärt från övriga Gotland., betydligt kargare och som jag upplevde det, torrare;

20150806_121338.thumb.jpg.305847e3fe0147b9dfe96940e918c8a0.jpg

Det är även på Fårö som de karaktäristiska kalkstensformationerna återfinns, som skulpterats av tidens tand med hjälp av vatten och vind, raukarna;

20150806_124408.thumb.jpg.f33935834bd2f6d1c1bf1bc68ed90ce4.jpg

Någonstans här i närheten är den plats som Bergman spelade in scenen där Max von Sydow spelade schack med döden, i det sjunde inseglet. Färden fortsatte sedan upp mot Fårö fyr, som ligger nästan så långt norrut man kan komma (inte riktigt, men i alla fall);

20150806_172258-2.thumb.jpg.a1992a98e5e3b6fcb6be938c8798bbb8.jpg

Eftersom Fårö är en ganska liten del av Gotland gick det ganska snabbt att runda den delen. Det blev bara en övernattning, med en kort paus på detta café där tiden tycks velat klamra sig fast;

20150806_133020.thumb.jpg.42386c6af244473e80154d902265333e.jpg

20150806_133156.thumb.jpg.fad6a50752ef1b7f06e6ea5071b8dc37.jpg

Jag har ingen aning om huruvida jukeboxen fungerade eller inte, men jag är tveksam. 

När jag ser dessa bilderna kan jag inte låta bli att bli lite nostalgisk, även om jag själv är född i mitten på 60-talet. undrar jag om det inte hade varit bättre att växa upp och leva på 50-talet än nu, men livet hade säkert sina avigsidor då också, utifrån vad jag förstått. Å andra sidan tyckte jag att Sverige var ett annat trevligare land att leva i än det är nu, men det är väl en generationsfråga, kan jag tänka.

Det var bättre förr, brukar man säga, men jag vete tusan om jag velat leva på Gotland under medeltiden 😁. Väldigt vackert på Fårö tyckte jag att det var,  i vart fall;

20150806_180819.thumb.jpg.27a21a2ff87cebc2ba0ec8039d3e2348.jpg

Färden fortsätter söderöver och ibland får man kosta på sig att smörja kråset, och vad kan vara mer passande än strömming när man är på Gotland;

20150807_201701.thumb.jpg.77cd00cab85b24d8aba17885909cc176.jpg

Jag hade naturligtvis kunnat satsa på en sådan kulinarisk höjdare som mig veterligen bara finns på Gotland inom Sveriges gränser och det är lammskalle, men även jag har mina begränsningar. Sedan gillar jag inte när maten stirrar på mig. Ytterligare några mil söderöver passerar jag Ljugarn, ett litet samhälle som jag uppfattade som ganska pittoreskt, med de karaktäristiska sandstränderna som återfinns på Gotland;20150808_193019.thumb.jpg.8f36fff03b219a9f63f8c0df6f54715d.jpg

20150808_192739.thumb.jpg.b8e9af64ee3d9e177ddf515ae40f1747.jpg

Låt mig kort flika in att det är ganska långa avstånd mellan de platse dessa bilderna är tagna, så att ni inte tror att dom är tagna med korta tidsintervall. Är man på cykelsemester gäller det att trampa på. På vägen söderöver, på Gotlands östra sida, en bit inåt land passerade jag en av de bäst bevarade äldsta gårdarna på Gotland, Kattlunds gård. Mammas kusin som jag besökte när jag var där, berättade att vi hade släkt från den gården, men att den grenen av familjeträdet var utdöd.;

20150809_112202.thumb.jpg.f18fdcf02e1b6b74bca6c8c22714959d.jpg

20150809_130402.thumb.jpg.d93582f852323355da83773bc9719754.jpg

20150809_132911.thumb.jpg.2897941ddbcb3be986cbb26885d37957.jpg

20150809_132708.thumb.jpg.2d9485d708ed5873d57975d91e450544.jpg

20150809_131652.thumb.jpg.fc7c0ca280273f5e66091daf121b20e6.jpg

20150809_133120.thumb.jpg.cb36cf04988c0d52d9ac25291339d9ff.jpg

Uthuset, eller som man säger i dagligt tal, skithuset;

20150809_130157.thumb.jpg.89a2705cbfe6581b4e14a6e148641ae8.jpg

Av någon (för mig) okänd anledning placerad i muren;

20150809_130223.thumb.jpg.c5d3086b1c8ab3688ebac3c99d410fad.jpg

 Efter ytterligare några sjumilakliv hamnar jag så småningom på Gotlands södra udde och den välkända turistfällan Hoburgsgubben;

20150810_131929.thumb.jpg.d2e87fdada2866d9de39aec3df1b2220.jpg

Varför det kallas Hoburgsgubben behöver inte förtydligas, det borde framgå med all önskvärd tydlighet. Dags att slå upp tältet och ta några bilder på omgivningarna från den platå som är strax ovanför Hoburgsgubben och utsikten är väl inte att klaga på;

20150810_103507.thumb.jpg.d2885cf778c9e3d0cd747c469f746d0a.jpg

20150809_182907.thumb.jpg.6a21dc088461b8850cc78be0258b3879.jpg

20150809_182953-2-3.thumb.jpg.471b894034d848fe12ddd0595a7e7532.jpg

20150809_183231.thumb.jpg.302fbac697fb389e6ff687c5102aff5a.jpg

20150809_182926.thumb.jpg.8ddc05d97b0b9e85af15f60b3aeb7a6e.jpg

Några avslutande bilder tagna i det sista kvällsljuset innan solen går ner under horisonten20150809_202121.thumb.jpg.f308a2893cd8dff2ae1c5db8b998e5fe.jpg

20150809_202306.thumb.jpg.8dba9c3a6f6f32e88ae44ae9cbb47bb4.jpg

20150809_203120.thumb.jpg.65ee659709a59d2a0fc0d8b15d02ecc9.jpg

Påföljande morgon vaknar jag av att det är som en bastu inne i tältet, så det är inget annat än att kliva upp, packa ihop och göra sig redo för avfärd.

20150810_132649.thumb.jpg.274428072c111b663cc1fc85b83a7198.jpg

Säden står vackert gyllengul, redo för att hämtas hem. Nu var målet att ta sig till Karlshamn och åka över till Stora Karlsö med färja. Men dessförinnan fick jag göra en mellanlandning, då det var för långt att trampa som en dagsetapp mot Karlshamn, så det blev till att uppsöka en camping på vägen. Om man inte visste att bilden var tagen i Sverige, hade man inte kunnat tro det, tycker Jag;

20150810_203324.thumb.jpg.ad99a72d935966a35a902e57c422f376.jpg

Dagen därpå landade jag i Karlshamn och tog färjan över till Stora Karlsö. En kort presentationsfilm som berättar lite om ön, jämte mina bilder;

20150813_143342.thumb.jpg.c709351febdad252ad48064c623d9e97.jpg

Interiör från restaurangen;

20150812_190132.thumb.jpg.09b9bc78d3172787dc182aa56efb17ae.jpg

Det serverades riktig t bra mat där. Kokt torsk t ex;

20150812_202307.thumb.jpg.3451aa4efc5545f67d0f98ac27f862cb.jpg

Och från min bordsplacering hade jag en underbar utsikt;

712928745_restaurangatorakarls-2.thumb.jpg.3bb373438af8e146c7825f7fe49dabf6.jpg

Efter avslutad middag blev det till att ta en promenad på stranden i bild;

20150812_183007.thumb.jpg.a7196e88b84dd9fa2911e9d8574c9bbc.jpg

20150812_183851.thumb.jpg.33ed9aadbefbdff06fcc8c4958efece6.jpg

Där stranden delvis bestod av sådana här stenar, slipade genom tidens tand och vattnet;

20150812_183359.thumb.jpg.c02cb99db7f6a08350ff347b3a48b471.jpg

Dagen därpå blev det lite exkursion på ön;

20150813_100943.thumb.jpg.dd8b4c38a09294cf8742ed8c00b68237.jpg

Observera hamnen och färjan. Eftersom ön inte är sådär jättestor, går det bra att knalla runt på ett par timmar, och ändå hinna med att ta lite bilder, här lilla Karlsö från Stora Karlsö;

20150813_101841.thumb.jpg.a8c5a0fa75a7ac8698a8d9e3526cac65.jpg

Jag kan ju nämna att det blåste rätt rejält under min fotoexkursion. Fascinerad blev jag av detta sågtandade mönstret som uppstått på något (för mig) oförklarligt sätt i kalkstensberget;

20150813_101628.thumb.jpg.ca28677a5e01305dae9691ac7420db55.jpg

Observera fyrhuset lång bort i horisonten.

Fyrhuset;

20150813_134614.thumb.jpg.25a1c5a79af3d103d6b5f4f801df89cc.jpg

Stora Karlsö högsta punkt;

20150813_103857.thumb.jpg.1b00ae782b6340ea8ce5b622581e68de.jpg

Om man inte hade vetat om att man är i Sverige, hade man kunnat tro att man befann sig på den Afrikanska savannen;

20150813_102655.thumb.jpg.1fffe0a72800d058518fb53598fbb53f.jpg

Dagen därpå var det bara att åka över till Gotland "mainland", trampa vidare till Visby, stanna i  ytterligare några dagar och hälsa på de avlägsna släktingarna, innan det var dags att åka tillbaka till fastlandet.

20150815_164053.thumb.jpg.1e1efe384bced6a8e6683d01968b69ba.jpg

Bye bye, Gotland. Jag kommer gärna tillbaka !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wow! Detta avgjorde det, jag MÅSTE få tummarna ur nu och åka dit. Har funderat i flera år nu, men visste inte det såg ut så här.

Underbar reseskildring tycker jag detta var.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, ToddeSwe sade:

Wow! Detta avgjorde det, jag MÅSTE få tummarna ur nu och åka dit. Har funderat i flera år nu, men visste inte det såg ut så här.

Underbar reseskildring tycker jag detta var.

Som alltid är det roligt om ens ansträngningar uppskattas. Det är ju lite jobb att välja ut, sortera, ladda upp och skriva tex så att det blir en sammanhängande berättelse. Tycker defenetivt att du skall besöka Gotland, Augusti är en bra månad ;). Ta gärna två veckor om du kan, så att du slipper stressa, då det finns mycket mer att upptäcka än vad jag har redogjort för här.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, Mr.T sade:

Som alltid är det roligt om ens ansträngningar uppskattas. Det är ju lite jobb att välja ut, sortera, ladda upp och skriva tex så att det blir en sammanhängande berättelse. Tycker defenetivt att du skall besöka Gotland, Augusti är en bra månad ;). Ta gärna två veckor om du kan, så att du slipper stressa, då det finns mycket mer att upptäcka än vad jag har redogjort för här.

Helt klart är det ju så!

Börjar nog med en vecka, jag är ganska så hemkär. :) Det är stressande för mig att upptäcka nya miljöer.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 timmar sedan, Rolf sade:

Vilken berättelse och vilka bilder. Du kan verkligen konsten att berätta i ord och bild! 

Tack Rolf för de vänliga orden. Förhoppningsvis blir jag än bättre på att använda mig av det skrivna språket, men övning ger färdighet, sägs det. Nu skall jag bara avsluta tråden om Marocko också, men jag tror inte att jag fortsätter med den idag, då det var en del jobb med att få till bilderna rätt i denna tråden.

Och med det sagt, ser jag att denna reseskildring vad det avser Gotland, som avslutad. 

Tackar för visat intresse !

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minuter sedan, ToddeSwe sade:

Helt klart är det ju så!

Börjar nog med en vecka, jag är ganska så hemkär. :) Det är stressande för mig att upptäcka nya miljöer.

Du vet naturligtvis bäst själv vad  som passar dig, men om du tänker att stanna under bara en vecka och om du då tänker kuska runt, föreslår jag att du tar med dig en bil (om du har någon), alternativt hyr en på plats (men det kan bli en dyr historia). 

Själv tycker jag det bara är spännande att upptäcka nya platser och om jag hade haft möjlighet hade jag nog gjort till som en huvudsysselsättning. När man kommit till en ny plats, stannat ett tag och sedan tröttnat, då är det bara att dra vidare och upprepa steg ett osv. Hade kunnat passa mig väldigt bra. Det som hindrar mig är finansieringen...😁.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 timmar sedan, Mr.T sade:

Bingo Jens, vi har en vinnare ! Och varför skulle man vilja skydda sig mot bönder  !?

YEEES!!! JAG VANN!!! 💪:yahoo::dance1:

Följdfrågan hade jag dock ett annat svar på, men efter att ha läst i din historielektion så kan jag nog hålla med om att din version stämmer kanske lite bättre..B)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Måste ju kommentera också! Jag håller med Rolf att du har förmåga att skildra och berätta, en riktigt historie- och geografilektion du visar upp här. Fantastiska bilder från vackra Gotland, har varit där några gånger, senast 2016, men längtar tillbaka när jag ser dina fina bilder. Önskar att jag fick mer tid till foto när man väl är där, men är dålig på att ta för mig när jag åker med familjen.

Kul att du delar med dig av dina äventyr!:thumbsup:

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timmar sedan, Jens Nilsson sade:

YEEES!!! JAG VANN!!! 💪:yahoo::dance1:

Följdfrågan hade jag dock ett annat svar på, men efter att ha läst i din historielektion så kan jag nog hålla med om att din version stämmer kanske lite bättre..B)

Saken är att förklaringen till valven i muren fick jag på stadsvandringen, det är inget jag själv har hittat på, bara för att förtydliga 😉.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ännu en intressant reseskildring från dig! Fint dokumenterat. Jag skulle aldrig orka cykla så långt, är tyvärr för bekväm. Jag köpte en ny EU-moppe för tre år sedan för att komma närmare naturen, men jag har inte kört många mil med den. Hade en dröm om att köra runt på den och fota! Är på tok för rädd för trafiken när man sitter oskyddad. Jag når inte ner till marken heller, så det blir lite vingligt när jag ska starta. En träningssak så klart.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har aldrig varit på Gotland, men vill gärna dit! Dina bilder får mig att vilja åka NU! Missade tyvärr andra sidan av tråden när jag skrev mitt första inlägg. Kul och intressant att få följa med på din resa :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hela Gotland är fint med speciellt natur. Är man där första gången och under 1 vecka kanske bil är att föredra. Visby har flera "rent a wreck" uthyrningar. Helt ok bilar med några år på nacken och fri körsträcka för lite drygt 2000 kr per vecka. Kanske även Statoil och andra kan matcha vid speciella erbjudanden.

Det är ofta svindyrt ta med egen bil - lite beroende på säsong förstås - men en kompis som har stuga där betalade 6000 kr under högsäsong ToR... Så klart billigare annars

Forummedlemmar som Jens och jag är väl förspända men verkar inte utnyttja det så ofta. Bara trava ner till pendeln och åka till Nynäs. Tidigare gick pendeln ända fram till båten men nu måste man trava några irriterande extra 100 meter.

Gillar också nya platser och börjar mer och mer kasta blickarna mot Balticum. Inte bara Riga och Tallinn

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minuter sedan, Mona sade:

Jag skulle aldrig orka cykla så långt, är tyvärr för bekväm.

Förstår dig. Som jag skrev, så var det mer än en gång jag frågade mig vad i h*l*e*e jag har gett mig in på,  t ex inte minst i samband med att jag skulle upp för backen i Bollebygd, om du vet vilken jag menar.

12 minuter sedan, Mona sade:

Är på tok för rädd för trafiken när man sitter oskyddad.

Har full förståelse för ditt resonemang. En klen tröst i sammanhanget är att det är farligt att leva. Sannolikheten för att man skall råka ut för en händelse som en vacker dag, förr eller senare, släcker ljuset i ögonen på en, är 100 %. Frågan är då; Dör man mindre, om man lever mindre ? Dessutom kan det vara skönt att kunna återuppleva sina minnen i den mån man kan, utifall att man blir sittande på hemmet eller blir liggande i en sjukhussäng, det vet man ingenting om. Bättre att leva på sina minnen än att ligga och ångra sig att man aldrig gjorde det man ville göra, medans man kunde.

Dessutom får man väl köra med EU-moped på cykelbanorna, och då är man ju avskild från övrig trafik. Jag kan dessutom lägga till att det är inte ofarligt att cykla heller, jag har själv råkat illa ut på cykel två gånger, så med det sagt, skulle jag råda dig att ta det där klivet ut i det okända bara för att upptäcka att det (kanske) inte var så farligt i alla fall. Dessutom, eftersom du är osäker, kommer du säkert  att agera på ett sådant sätt i trafiken att du minimerar riskerna att bli indragen i någon olycka, som när du skall över en korsning eller göra en sväng t ex. 

Om du går till en Mc-butik och köper dig ett ställ som är lämpligt för transport med tvåhjuligt fordon (och då menar jag inte cykel), så kan du minimera risken med att du blir allvarligt skadad om du går omkull. rejäla kängor och ett par handskar skyddar dig från mindre allvarliga incidenter på fötter och händer, även ett ryggskydd är lämpligt att införskaffa. Hjälm är så självklar att det inte ens behöver nämnas.

Nackdelen med alla dessa skydd (och då tänker jag främst på ett ställ och kängor) blir uppenbar när man skall knalla omkring och fotografera, fråga mig gärna hur jag vet.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...