Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/11/19 in all areas

  1. 1 point
    Ulf Ekström a.k.a Himma

    Katla

    Visst blir det dyrt med tiden men förhoppningsvis sköter sig katten bra så hon kan få vara ute utan halsband senare. Det finns en säkerhetsfunktion i bandet så att det delas om katten fastnar med det någonstans.
×